Kā pievienoties Saskaņai?

Lai iestātos „Saskaņā”, Jums jāgriežas savā reģionālajā organizācijā. Visu reģionālo organizāciju kontakti ir pieejami šeit. Būs vajadzīgas arī divu partijas biedru rekomendācijas.


Kā ziedot "Saskaņai"?

"SASKAŅA" Sociāldemokrātiskā partija
Reģistrācijas Nr. 40008153670
Juridiskā adrese: Jēkaba ielā 16, Rīga, LV-1811

SEB Banka
LV81 UNLA 0050 0182 8020 7

Maksājuma mērķis:
Ziedojums (vārds uzvārds, personas kods, mērķis)
Biedru nauda (teritoriālā nodaļa, vārds, uzvārds, personas kods).

Ziedotāja vārds un uzvārds, kā arī ziedojuma summa tiks publicēti KNAB mājas lapā. Šīs ziņas atbilstoši likumam tiek publicētas, saglabātas un ir brīvi pieejamas.

Pirms veikt ziedojumu politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai ir svarīgi zināt sekojošas lietas. “Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā” ir noteikts, ka partijai ziedot ir tiesīgas:
• tikai fiziskās personas;
• Latvijas Republikas pilsoņi vai personas, kurām ir tiesības saņemt Latvijas Republikas nepilsoņa pasi;
• personas, kurām tiesas ceļā nav piemērots aizliegums piedalīties Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pašvaldību vēlēšanas.

Partijām ziedot nav tiesīgi:
• citu valstu pilsoņi;
• personās, kuras ir sodītas ar aizliegumu kandidēt Saeimas, EP vai pašvaldību vēlēšanas (izņemot personas, kas ir reabilitētas vai kurām sodāmība ir atcelta vai arī dzēsta).

Lūdzu, pievērsiet uzmanību, ka “Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā” ir noteikti šādi partiju finansēšanas ierobežojumi:

• fiziska persona var ziedot līdzekļus no saviem ienākumiem, kas gūti tajā pašā kalendārajā gadā vai iepriekšējos divos kalendārajos gados;
• fiziska persona vienai politiskajai organizācijai (partijai) gada laikā var ziedot summu, kas nepārsniedz 50 minimālās algas (šobrīd minimālā alga Latvijā ir noteikta 380 eiro apmērā);
• ziedojumiem nav atļauts izmantot citu personu dāvinājumus un aizdevumus.


Mēs būsim pateicīgi par jūsu atbalstu!

elVeidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .